Archiv štítku: Křižovníci

Slavnost sv. Anežky České – 735. výročí úmrtí

Podle starobylé výsady, má Řád Křižovníků s červenou hvězdou právo, ve svém pražském domě, slavit den, kdy sv. Anežka Česká přešla ze svého pozemského života na věčnost, jako slavnost.

Od 16.00 hod bude v kostele sv. Františka z Assisi (u Karlova mostu) varhanní koncert s duchovními promluvami. Na závěr koncertu zazní Litanie ke sv. Anežce České.

Od 17.00 bude celebrována slavnostní mše sv. Hlavním celebrantem bude generál a velmistr Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou, J. M. dr. Josef Šedivý O.Cr. a kazatelem bude Mons. dr. Milan Hanuš, generální vikář Apoštolského exarchátu řeckokatolické círve v České republice.

Při mši sv. bude vystaven relikviář s ostatkem sv. Anežky České a na závěr jím bude přítomným věřícím poženáno.

Mše sv. v Anežském klášteře

Slavnostní mše sv. ke cti sv. Anežky České v Anežském klášteře.

V tento den si v místech, kde svatá Anežka před více než sedmi sty lety žila, připomínáme její blahořečení papežem bl. Piem IX. (3. prosince 1874).

Díky vstřícnosti majitele areálu, Národní galerie v Praze, zde můžeme tuto událost oslavit již potřetí v novodobých dějinách. Za což Národní galerii v Praze a jejímu řediteli, doc. Dr. et Ing. Jiřímu Fajtovi, Ph.D. upřímně děkujeme.

kostel_krista_spasitele_anezsky_klaster_praha_1-kopie

interiér kostela Nejsv. Spasitele, Anežský klášter

biskup-herbst

Mons. Karel Herbst SDB

petr-pitha

Mons. prof. Petr Piťha

Mše sv. bude slavena v kostele Nejsvětějšího Spasitele (lat. Salvatora), který byl stavěn s úmyslem, učinit z něj nekropoli přemyslovské dynastie, po vzoru pohřebiště francouzských králů v opatství Saint Denis na území dnešní Paříže.

Hlavním celebrantem bude J. Ex. Mons. Karel Herbst SDB, titulární biskup siccesienský, pomocný biskup pražské arcidiecéze.

Slavnostním kazatelem bude významný ctitel a propagátor svaté Anežky, Mons. prof. Petr Piťha DrSc. Dr.h.c., probošt Kolegiátní kapituly u Všech svatých na Hradě Pražském.

Jak se už stalo zvykem, velmistr Řádu Křižovníků s červenou hvězdou, dr. Josef Šedivý O.Cr. položí kytici na místo původního hrobu svaté Anežky.

Mše sv. bude slavena s nedělní platností.

Na oltáři bude vystaven relikviář s ostatkem svaté Anežky.

Pši sv. zazní Litanie ke svaté Anežce České.

Na závěr mše sv. udělí Otec biskup všem přítomným požehnání relikviářem s ostatkem svaté Anežky České.

 

 

 

 

Svatoanežské pondělí u Křižovníků

Svatá Anežka založila Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou a on si ji v pondělí připomíná.

Po dobu tří pondělků před jejím svátkem (13. listopadu) si chceme svatou Anežku důkladněji připomínat a zamýšlet se nad jejím životem a odkazem. Proto jsme pozvali některé hosty, kteří mají k této naší světici blízký vztah.

Toto pondělí si chceme svatou Anežku připomenout jako zakladatelku Řádu Křižovníků s červenou hvězdou.

dr-josef-sedivy-o-cr-kopie

dr. Josef Šedivý O.Cr.

p-jiri-hladik-o-cr

P. Jiří Hladík O.Cr.

Hlavním celebrantem bude Jeho opatská Milost generál a velmistr Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou Mgr. PharmDr. Josef Šedivý O.Cr.

Slavnostním kazatelem bude prelát a probošt Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích, J. M. Can. Mgr. Jiří Hladík O.Cr.

Mše sv. je obětována za náš národ, za naši vlast a církev v naší zemi, za Řád Křižovníků s červenou hvězdou, za organizace působící v duchu díla sv. Anežky a na úmysly přítomných věřících.

Při mši sv. je vystaven relikviář s ostatkem svaté Anežky České a zpívají se Litanie ke sv. Anežce České.

Přede mší sv. je možno přistoupit ke svátosti smíření.

Svatoanežské pondělí u Křižovníků

Svatá Anežka založila Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou a kostel sv. Františka Serafínského na Starém Městě Pražském. Svatá Anežka Česká je také patronkou Apoštolského exarchátu Řeckokatolické církve v České republice.

Po dobu tří pondělků před jejím svátkem (13. listopadu) si chceme svatou Anežku důkladněji připomínat a zamýšlet se nad jejím životem a odkazem. Proto jsme pozvali některé hosty, kteří mají k této naší světici blízký vztah.

mons-milan-hanus

Hlavním celebrantem a kazatelem bude Mons. ICLic. PhDr. Milan Hanuš; protosyncel (generální vikář) Apoštolského exarchátu Řeckokatolické církve v České republice a kanovník a děkan Kolegiátní kapituly u Všech svatých na Hradě Pražském.

Mše sv. je obětována za náš národ, za naši vlast a církev v naší zemi, za Řád Křižovníků s červenou hvězdou, za organizace působící v duchu díla sv. Anežky a na úmysly přítomných věřících.

Při mši sv. je vystaven relikviář s ostatkem svaté Anežky České.  Zazní východní zpěv  Moleben ke sv. Anežce České.

Přede mší sv. je možno přistoupit ke svátosti smíření.

Svatoanežské pondělí u Křižovníků

Svatá Anežka založila Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou a kostel sv. Františka Serafínského na Starém Městě Pražském.

Po dobu tří pondělků před jejím svátkem (13. listopadu) si chceme svatou Anežku důkladněji připomínat a zamýšlet se nad jejím životem a odkazem. Proto jsme pozvali některé hosty, kteří mají k této naší světici blízký vztah.

P. Adrian Pavel Zemek O.Praem.

P. Adrian P. Zemek O.Praem.

Hlavním celebrantem a kazatelem bude J. M. Mgr. Adrián Pavel Zemek O.Praem., probošt Kláštera sester Premonstrátek v Doksanech.

Mše sv. je obětována za náš národ, za naši vlast a církev v naší zemi, za Řád Křižovníků s červenou hvězdou, za organizace působící v duchu díla sv. Anežky a na úmysly přítomných věřících.

Při mši sv. je vystaven relikviář s ostatkem svaté Anežky České a zpívají se Litanie ke sv. Anežce České.

Přede mší sv. je možno přistoupit ke svátosti smíření.

Svatoanežské pondělí u Křižovníků

Svatá Anežka založila Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou a on si ji v pondělí připomíná.

Mše sv. je obětována za náš národ, za naši vlast a církev v naší zemi, za Řád Křižovníků s červenou hvězdou, za organizace působící v duchu díla sv. Anežky a na úmysly přítomných věřících.

Při mši sv. je vystaven relikviář s ostatkem svaté Anežky České a zpívají se Litanie ke sv. Anežce České.

Přede mší sv. je možno přistoupit ke svátosti smíření.

Svatoanežské pondělí u Křižovníků

Svatá Anežka založila Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou a on si ji v pondělí připomíná.

Mše sv. je obětována za náš národ, za naši vlast a církev v naší zemi, za Řád Křižovníků s červenou hvězdou, za organizace působící v duchu díla sv. Anežky a na úmysly přítomných věřících.

Při mši sv. je vystaven relikviář s ostatkem svaté Anežky České a zpívají se Litanie ke sv. Anežce České.

Přede mší sv. je možno přistoupit ke svátosti smíření.

Svatoanežské pondělí u Křižovníků

Svatá Anežka založila Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou a on si ji v pondělí připomíná.

Mše sv. je obětována za náš národ, za naši vlast a církev v naší zemi, za Řád Křižovníků s červenou hvězdou, za organizace působící v duchu díla sv. Anežky a na úmysly přítomných věřících.

Při mši sv. je vystaven relikviář s ostatkem svaté Anežky České a zpívají se Litanie ke sv. Anežce České.

Přede mší sv. je možno přistoupit ke svátosti smíření.

Svatoanežské pondělky u Křižovníků

Svatá Anežka Česká dovršila svou pozemskou pouť v pondělí 2. března 1282.

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou má svou zakladatelku v úctě. Dne 28. února 2014, tedy ve výročním,  dvacátém pátém roce od jejího svatořečení (12. listopadu 1989), ustanovil generál a velmistr Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou, dr. Josef Šedivý O.Cr. bohoslužbu k její cti a chvále.

Pokud na pondělí nepřipadá slavnost nebo jiná významná událost, tak tato mše sv. připadá na každé pondělí v roce, počínaje 2. březnem a konče 13. listopadem. Tedy, symbolicky, v čase od Anežčina zesnutí (2. března) do jejího svátku (13. listopadu).

Mše sv. je obětována za náš národ, za církev v naší vlasti, za veřejné činitele, za organizace působící v duchu díla sv. Anežky České, za Řád Křižovníků, který sv. Anežka založila a samozřejmě za úmysly, starosti a problémy těch, kteří se této mše účastní.

Mše sv. je hojně navštěvována kněžími i věřícími.

Při mši sv. je vystaven relikviář s ostatkem svaté Anežky a zpívají se Litanie ke svaté Anežce České.

Někdo by si mohl položit následující otázky:                                                                                      Proč by mě měly zajímat Svatoanežské pondělky u Křižovníků?                                                     Můžeme říci, že je to určitá forma pouti za sv. Anežkou.

A co si můžu z takové „pouti“ odnést?                                                                                     Atmosféra, prostor kostela i obsah mše sv. nás silně vtahují do přítomnosti svaté Anežky. Její přítomnost je umocněna tím, že se o ní mluví, že ji prosíme v přímluvách za potřeby společnosti i nás samých a našich blízkých. V neposlední řadě ji vzýváme v litaniích a dostává se nám požehnání relikviářem, který obsahuje její ostatek.

S jakými problémy se mohu na svatou Anežku obrátit?                                                                     Co ona může vědět o dnešním světě a životě v něm?                                                                      „Pole působnosti“ svaté Anežky je hodně široké. Ona sama totiž zažila mnohé z toho, co trápí i nás v současné době.                                                                                                                            Zažila rodiče, kteří jí nerozuměli, zažila nepochopení okolí, rozbroje ve vlastní rodině, hledání naplnění vlastního života a překonávání překážek s tím spojených. Musela se věnovat i politickým, ekonomickým a správním záležitostem. Měla zájem o své bližní, o potřebné, nemocné a trpící. Byla „projektovou manažerkou“ při zakládání špitálů, kláštera a nového církevního řádu. Nenechala se odradit nezdarem. Když něco založila, tak se o to také starala, aby to nezaniklo, ale aby to rostlo. Uzdravovala, těšila druhé, pomáhala. Zažila hmotný nedostatek a hlad. Ale především hledala Boha a neztrácela naději. Pokud dáte svaté Anežce svou důvěru, vůbec není vyloučeno, že právě ta Vaše prosba bude na její přímluvu vyslyšena. Ale i kdyby se Vám zdálo, že ta Vaše záležitost se nijak nevyřešila, tak nezoufejte. Pevně věříme, že modlitba se nikdy neztratí, protože, když už nikdo jiný, tak Bůh ji vidí a nezapomene na ni.

knezi a ministranti

Svatoanežské pondělí, kněží a ministranti před oltářem

 

 

 

 

 

 

 

pozehnani-relikviarem-svate-anezky

Požehnání relikviářem s ostatkem svaté Anežky České

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relikviář s ostatkem svaté Anežky České

Relikviář s ostatkem svaté Anežky České v podobě znaku Řádu Křižovníků s červenou hvězdou

 

kostel-sv-frantiska-serafinskeho-u-krizovniku

kostel sv. Františka Serafínského u Křižovníků (u Karlova mostu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Za fotografii relikviáře s ostatkem sv. Anežky České děkujeme paní Martině Řehořové ze sdružení Člověk a víra.

http://galerie.clovekavira.cz/fotografie/96cfe5d6-2f19-45bda5cd-f8cb4ed6f0d8?galleryKey=92a70dbb-d93e-4bc0-8f30-4f1ea6c5387c