Svatoanežské pondělky u Křižovníků

Svatá Anežka Česká dovršila svou pozemskou pouť v pondělí 2. března 1282.

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou má svou zakladatelku v úctě. Dne 28. února 2014, tedy ve výročním,  dvacátém pátém roce od jejího svatořečení (12. listopadu 1989), ustanovil generál a velmistr Rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou, dr. Josef Šedivý O.Cr. bohoslužbu k její cti a chvále.

Pokud na pondělí nepřipadá slavnost nebo jiná významná událost, tak tato mše sv. připadá na každé pondělí v roce, počínaje 2. březnem a konče 13. listopadem. Tedy, symbolicky, v čase od Anežčina zesnutí (2. března) do jejího svátku (13. listopadu).

Mše sv. je obětována za náš národ, za církev v naší vlasti, za veřejné činitele, za organizace působící v duchu díla sv. Anežky České, za Řád Křižovníků, který sv. Anežka založila a samozřejmě za úmysly, starosti a problémy těch, kteří se této mše účastní.

Mše sv. je hojně navštěvována kněžími i věřícími.

Při mši sv. je vystaven relikviář s ostatkem svaté Anežky a zpívají se Litanie ke svaté Anežce České.

Někdo by si mohl položit následující otázky:                                                                                      Proč by mě měly zajímat Svatoanežské pondělky u Křižovníků?                                                     Můžeme říci, že je to určitá forma pouti za sv. Anežkou.

A co si můžu z takové „pouti“ odnést?                                                                                     Atmosféra, prostor kostela i obsah mše sv. nás silně vtahují do přítomnosti svaté Anežky. Její přítomnost je umocněna tím, že se o ní mluví, že ji prosíme v přímluvách za potřeby společnosti i nás samých a našich blízkých. V neposlední řadě ji vzýváme v litaniích a dostává se nám požehnání relikviářem, který obsahuje její ostatek.

S jakými problémy se mohu na svatou Anežku obrátit?                                                                     Co ona může vědět o dnešním světě a životě v něm?                                                                      „Pole působnosti“ svaté Anežky je hodně široké. Ona sama totiž zažila mnohé z toho, co trápí i nás v současné době.                                                                                                                            Zažila rodiče, kteří jí nerozuměli, zažila nepochopení okolí, rozbroje ve vlastní rodině, hledání naplnění vlastního života a překonávání překážek s tím spojených. Musela se věnovat i politickým, ekonomickým a správním záležitostem. Měla zájem o své bližní, o potřebné, nemocné a trpící. Byla „projektovou manažerkou“ při zakládání špitálů, kláštera a nového církevního řádu. Nenechala se odradit nezdarem. Když něco založila, tak se o to také starala, aby to nezaniklo, ale aby to rostlo. Uzdravovala, těšila druhé, pomáhala. Zažila hmotný nedostatek a hlad. Ale především hledala Boha a neztrácela naději. Pokud dáte svaté Anežce svou důvěru, vůbec není vyloučeno, že právě ta Vaše prosba bude na její přímluvu vyslyšena. Ale i kdyby se Vám zdálo, že ta Vaše záležitost se nijak nevyřešila, tak nezoufejte. Pevně věříme, že modlitba se nikdy neztratí, protože, když už nikdo jiný, tak Bůh ji vidí a nezapomene na ni.

knezi a ministranti

Svatoanežské pondělí, kněží a ministranti před oltářem

 

 

 

 

 

 

 

pozehnani-relikviarem-svate-anezky

Požehnání relikviářem s ostatkem svaté Anežky České

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relikviář s ostatkem svaté Anežky České

Relikviář s ostatkem svaté Anežky České v podobě znaku Řádu Křižovníků s červenou hvězdou

 

kostel-sv-frantiska-serafinskeho-u-krizovniku

kostel sv. Františka Serafínského u Křižovníků (u Karlova mostu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Za fotografii relikviáře s ostatkem sv. Anežky České děkujeme paní Martině Řehořové ze sdružení Člověk a víra.

http://galerie.clovekavira.cz/fotografie/96cfe5d6-2f19-45bda5cd-f8cb4ed6f0d8?galleryKey=92a70dbb-d93e-4bc0-8f30-4f1ea6c5387c