Svatoanežské pondělí 7. listopadu 2016

Hlavním celebrantem mše sv. byl prelát litoměřické kapituly Mgr. Jiří Hladík O.Cr., který rovněž pronesl homilii.

Za fotografie děkujeme panu Janu Hromkovi z Prahy.