Svatoanežské pondělí 31. října 2016

Mše sv. byla sloužena ke cti sv. Anežky České – patronky Apoštolského exarchátu Řeckokatolické církve v ČR.

Hlavním celebrantem a kazatelem byl Mons. ICLic. PhDr. Milan Hanuš, protosyncel (generální vikář) Apoštolského exarchátu Řeckokatolické církve v ČR.

Za profesionální úpravu fotografií děkujeme panu Janu Hromkovi z Prahy.