Pátky se sv. Anežkou v Doksanech

Od března do listopadu si každý druhý pátek v měsíci připomínáme, při bohoslužbě v 18.00 hodin, svatou Anežku Českou, která byla v dětství ve zdejším klášteře sestrami premonstrátkami vychovávána a jejíž svatořečení před 25 lety přispělo k pádu totality v naší zemi.
Na její přímluvu se modlíme za duchovní obrodu našeho národa, za církev i na úmysly jednotlivých poutníků.

Bližší informace zde.