Anežský klášter 3. 12. 2016

Mši sv., na místě kde žila sv. Anežka Česká, celebroval Otec biskup Karel Herbst SDB s dalšími kněžími. Homilii pronesl Mons. prof. Petr Piťha. Do Anežského kláštera připutovalo také 180 ctitelů sv. Anežky z Prahy a jiných míst České republiky.

Za fotografie děkujeme panu Františku Rychetskému ze sdružení Člověk a víra.